Segling från vän till vän - 28 januari - 10 april 2014

Kaptenen har inte övergivit denna båt - han bor kvar ombord


Vi är ute ur Simpson lagoon - Steve Jobs megayach går genom bron bakom oss


Är inte Jobs båt ful?


De svenska gatunamnen finns kvar i Gustavia vid sidan av de franska


Ibland är blir både det franska och svenska namnet svenskt


Glada ansikten när Marius visar upp en modell av svenska skolskeppet Gladan


Det var många små hajar i vattnet där vi landade med jollen i Gustavia


Mochito i Fort de France


Diamond Rock där britterna hade ett batteri kanoner 1803-04
Fransmännen tog tillbaka klippan den 2 juni 1804


Ankringen i Ste. Anne - Kaiso akter om svarta båten och Rosalinda för om


På stranden i Ste. Anne


Slott...


...och koja i Portsmout, Dominica